Nyheder / NYHEDSARKIV 2017 / Andet kvartal / Deutsche Schule Buhrkall får et Grønt Flag som eneste skole i Aabenraa Kommune

Deutsche Schule Buhrkall får et Grønt Flag som eneste skole i Aabenraa Kommune

Den tyske Skole i Burkal har fået Grønt Flag og er dermed blevet en Grøn Skole. Hvad betyder det, og hvordan lever Den tyske Skole i Burkal op til denne nyerhvervede titel, som den har fået tildelt?

Skrevet af: Nathalie Plumhoff Clausen, Deutsche Schule Buhrkall
 

Grønt Flag - Grøn Skole er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling. Målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø.

For at komme i betragtning til Grønt Flag er der flere kriterier, der kommer på spil, bl.a. skal så mange klasser som muligt gennemføre et undervisningsforløb med udgangspunkt i Grønt Flag-temaerne. Mindst 15 % af eleverne skal deltage i et undervisningsforløb, for at skolen kan erhverve Det Grønne Flag.

Dette har Den tyske Skole i Burkal gjort løbende i flere klasser, blandt andet gennem undervisningsfag som Skov og Have og Skovskole, som blev indført i 2012. Her undervises der ude i naturen året rundt. Skolen har anskaffet en stor tipi, hvor de mindste elever har deres undervisning flere timer hver uge. Desuden har skolen et drivhus, et insekthotel, en frugttræshave samt en køkkenhave. Børnene lærer herved at værdsætte og forstå naturen og dyrene, der lever i den. Derfor har Den tyske Skole i Burkal også valgt at have høns, som eleverne fra 4. til 7. klasse tager sig af. Derudover har skolens projektuge i maj 2017 haft temaet Grøn Skole og dermed haft fokus på natur, miljø og bæredygtighed.

Andre krav, skolen skal opfylde for at komme i betragtning til Grønt Flag, er at der etableres et miljøråd på skolen, som består af elever, ansatte og bestyrelsensmedlemmer. Miljørådet organiserer arbejdet ved bl.a. at udarbejde en miljørevision og en miljøhandleplan som så indsendes til Friluftsrådets sekretariat. Hvis denne bliver godkendt, modtager skolen Det grønne Flag, som Den tyske Skole i Burkal modtog den 19.5.2017 af Aabenraas Borgmester Thomas Andresen, hvilket også fremgår af billedet.

Men hvorfor overhovedet få et Grønt Flag?

Grønt Flag er en ramme, der giver skolerne mulighed for at løse og styre miljø- og bæredygtigheds-undervisningen. Eleverne arbejder med virkelige og aktuelle miljø- og bæredygtigheds spørgsmål og med, hvordan vi skaber en bedre verden. Eleverne er meget engageret i klimaproblematikken og i at gøre en forskel.

Det Grønne Flag på flagstangen er med til at give skolen et synligt grønt profil. Dette grønne profil fortæller om en institution, hvor der hver dag tænkes bæredygtighed ved bl.a. ved at skolen har en årlig skrald-samleaktion, og dagligt selv tager sig af det organiske affald, der senere kommer skolens egen have til fordel som gødning.

Samtidig bliver spørgsmål om miljø- og bæredygtighed ind tænkt i undervisningen ved f.eks. at lade 7. klasse overveje, hvordan man aktivt kan mindske CO2 udslip i naturfaget geografi.
 
 
Juni 2017
Se billeder her