Nyheder / NYHEDSARKIV 2011 / Første kvartal / Generalforsamling BBI / Ekstraordinær generalforsamling 2011

Ekstraordinær generalforsamling 2011

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 29.03.11 kl. 19.30
i BBI´s klublokale i Idrætscenteret.


Formand Bjarne Paulsen blev aftenens ordstyrer, og han takkede for det store fremmøde, og den gode opbakning der blev vist. Han gjorde det også klart at såfremt ingen blev valgt til bestyrelsen, og udvalgene så må BBI lukke. 

Herefter gik man i gang med dagsordenen.

1. Valg
Valg af kasserer: Jytte Petersen blev foreslået, og var villig til dette, hvis der kunne findes en afløser for hende i fodboldudvalget, idet hun nu sidder i dette udvalg. Der blev fundet en afløser til hende i fodboldudvalget så Jytte Petersen blev valgt som ny kasserer.

Fodboldudvalg: Jytte Petersen udtræder af udvalget og i stedet blev følgende valgt:

Stine Johansen, Kim K. Christiansen og Claus Svendsen, herudover sidder i forvejen Erling Nissen.

Håndboldudvalg: Valgt blev Gitta Jensen og fra oktober 2011 Jeppe Christensen, herudover sidder i forvejen, Henrik Styrbæk, Sanni Bonnichsen og Brian Andersen.

2. Lukning af idrætsaktiviter
Dette punkt bortfaldt, da valgene under punkt 1 blev gennemført.

3. Eventuelt
Der var ikke noget til punktet eventuelt.