Nyheder / NYHEDSARKIV 2012 / Andet kvartal / Generalforsamling B-Bov Fællesringriderforening

Generalforsamling B-Bov Fællesringriderforening

General forsamling og udlodning af overskud fra 2011.
 
Torsdag d. 29. marts 2012 afholdt Bylderup-Bov Fællesringriderforening den årlige generalforsamling på Saksborg kro.

På mødet blev Inger Salomonsen genvalgt som formand for foreningen. Endvidere var der genvalg til Bent Sørensen, Kim Hansen, Finn Hansen og Hanne Lüllau.

Igen i år overrakte formand for Bylderup-Bov Fællesringriderforening, Inger Salomonsen, overskuddet fra årets ringriderfest 2011 til nogle af byens foreninger.

Sylvia Pedersen modtog kr. 5000 til multibaneprojektet, Lone Andresen fra BOG modtog kr. 7500, Lone Pedersen fra Jyndevad Boldklub modtog kr. 5000, Kjeld Nissen fra Saxburg Bülderup modtog kr. 5000, Wolfgang Matzen fra Bylderup-Bov Rideskole modtog kr. 2500 og Ib Schmidt fra Bylderup Frivillige Brandværn modtog kr. 5000.APRIL 2012