Nyheder / NYHEDSARKIV 2015 / Første kvartal / Indsigelse mod vindmøller

Indsigelse mod vindmøller

Lasse Aakjær Hansen har lavet denne indsigelse til Aabenraa Kommune vedr. opsætning af vindmøller.
Den må gerne kopieres af alle, der også vil sende en indsigelse!

------------------------------------------
Kære Aabenraa Kommune
 
Hermed vil jeg gerne gøre indsigelse mod Kommuneplanen 2015, hvor i foreslår opstilling af vindmøller i område T6 Lund, og T7 Saksborg/Burkal/Hajstrup.
 
Vindmøllerne i foreslår opstillet er 150 meter høje (ca. 3 stk. i Lund og ca. 8 stk. i Hajstrup). Èn af de ting som folk udefra forbinder med Bylderup-Bov, er nok de store kornsiloer i Bylderup-Bov. Disse siloer er 38 meter høje - og dermed kan jeg konstatere, at vindmøllerne er 4 gange så høje!
 
Jeg er uforstående overfor, at man foreslår opstilling af så mange, og så høje vindmøller nær området Lendemark, Bylderup og Bylderup-Bov - et område hvor der bor ca. 1.300 mennesker.
 
Grundlæggende er jeg stor tilhænger af grøn energi. Men grøn energi forurener også - og vindmøllerne forurener visuelt (reflektioner/lys) og støjmæssigt. I Kommuneplanen vælger i at sprede denne forurening til mange forskellige steder i Kommunen - i stedet for at samle forureningen ét sted. 
 
Vindmøllerne i område T6 og T7 vil kunne ses og høres i HELE byen, da de nærmeste møller blot vil kunne stå mellem 1.500 - 2.000 meter fra byen - hvilket er uacceptabelt. Hertil kommer naturligvis alle de mennesker som bor i afstanden fra 600 meter (det lovmæssige krav) - 1.500 meter fra møllerne, og som derfor vil opleve generne på endnu nærmere hold!
 
Lige nu er der en massiv debat i medierne, omkring opstilling af kæmpevindmøller. De nuværende opstillingskrav er til debat, og efterhånden er der en bred konsensus omkring, at opstillingskravene ikke er fulgt tiden, når man ser på udviklingen på vindmølleområdet - hvor møllerne over de seneste årtier er blevet højere og højere.
 
Nogle kommuner har derfor stillet deres planer omkring opstilling af nye
vindmøller i bero, indtil der er større klarhed omkring de negative konsekvenser det har, for de mennesker der bor i nærheden af vindmøllerne. Lige nu er der igangsat en undersøgelse, som skal skabe større klarhed. Resultatet af undersøgelsen foreligger om 3 år.
 
Andre kommuner vælger at samle vindmøllerne på ét sted - hvor området så bliver eksproprieret. På den måde giver man de mennesker der ellers ville bo i området, en fair chance for at starte en ny tilværelse op et andet sted.
 
ALLE er efterhånden enige om, at de afstandskrav vi kender i dag - vil blive ændret i fremtiden, så afstandskravene vil blive øget markant. 
 
Dette mener jeg Aabenraa Kommune bør være lydhøre overfor, for når møllerne først er opstillet, så må vi leve med dem (og deres gener) de næste 20-30 år - hvilket ikke er rimeligt.
 
Min indsigelse er isoleret til områderne T6 og T7. 
 
Grundlæggende håber jeg dog på, at Aabenraa Kommune er lydhøre overfor tanken om, at man bør samle opstillingen af møllerne (og dermed de massive gener) til ét sted i Kommunen, i stedet for at sprede dem til de mindre samfund i Kommunen.
 
---------------------------------------------