Nyheder / NYHEDSARKIV 2011 / Fjerde kvartal / KFUM spejderafslutning

KFUM spejderafslutning

Et lille resume over 2011:

Vi havde et lidt dødt forår og sommer, idet der ikke kom nogen på sommerlejr. Vi ledere var ikke helt uskyldige i dette, men tilslutningen var heller ikke så stor.
Det råder vi bod på, idet vi kommer meget tidlig ud med meldingerne for 2012.

I løbet af januar måned vil der komme info ud til alle spejdere og
forældre.

I 2012 finder den største landslejr i landets historie sted.
Der vil vi gerne deltage med alt fra ulve og opefter.
Sidst på sommeren var vi 3 ledere på verdenslejren i Sverige for at danne os et indtryk af størrelse, indretning mv.

Vi har fra sommeren forsøgt at gøre os meget mere synlige, dvs.:
Indrykning af fotos og tekst i de lokale blade samt indlæg på byens hjemmeside, Bylderup-Bov.dk. Vi har fået delt foldere ud i førsteklasserne på skolerne.

Vi er ved at fået lavet nogle tiltag på pladsen. Mere lys, flere shelters, der kommer hjem fra Burkal samt bålpladser.
Disse ting kan kun lade sig gøre med et velvilligt Grupperåd, der bakker op om disse ting - ikke mindst finansielt.

Endvidere måtte vi sige farvel til Helene og til Cathrine.

Vi var til julegudstjeneste med faner i Burkal.
I år er vi i Bylderup kirke kl. 16.

Spejderne havde kanotur.

Vi var ved mindehøjtideligheden i Bredevad.

Hans-Henrik havde guldbryllup.

Udmærkelsen til Hans-Henrik.

10 km turen.

Zeppelinmuseet.

Førstehjælp - hjertemassage.

Pindsvinebesøg ved Hanne Mette.

Novemberdysten for spejderne blev i år afholdt af Rinkenæs.
Vores patrulje ”Varulvene” vandt denne dyst. Det var ikke en selvfølge.

Rejs jer så giver vi en hånd

I sommerferien var Emilie og Gry på det første kursus for kommende
ledere, nemlig Roland 1. Det foregik i Vojens. Disse to har tilmeldt sig
det næste kursus, Roland 2 som finder sted på Fyn. Disse kurser koster
ca. 1200 kr. pr. person. Også den slags bliver finansielt overtaget af
Grupperådet. Det finder vi supert.

Vi har fået 2 nye ledere til ulvene, nemlig Palle og Migge.

Hos Bæverne er Lars også gået med sammen med  Lisa – Gry –Olga
og Anders.

Der mangler et par tilbagemeldinger med fototilladelser og ikke mindst
email og mobilnr. Når det et helt på plads, vil vi kunne udsende alt via
email/sms.

God jul

Kjeld NissenDECEMBER 2011