Lørdag

52 deltagere var mødt op til den årlige skatturnering i festteltet lørdag formiddag hvor placeringen blev:

Hans Peter Asmussen, Pebersmark – 2117 point
Poul Henning Als, Felsted – 1915 point
Klaus Petersen, Gråsten – 1885 point

Bylderup-Bov messen havde igen tiltrukket en del foreninger og håndværkere som havde opstillet salgsboder både lørdag og søndag. Endvidere var en del børn igen i år mødt op for at sælge eller bytte legetøj.

I løbet af lørdagen var der mulighed for prøve forskellige aktiviteter på festpladsen. Der var blandt andet mulighed for at prøve en 9 meter høj klatrevæg, laser skydning og hestevognskørsel.

Ved sæbekasseløbet var en del børn mødt op til løb.
Til foreningsdysten var 5 af byens foreninger mødt op for at kæmpe mod hinanden i Sumofodbold.

Her løb BOG med pokalen efter finalesejr over BBI.

Til årets børnefrokost var der tilmeldt 136 børn, som blev underholdt af BOG (Bylderup & Omegns Gymnastikforening) som havde arrangeret en masse aktiviteter under temaet »happelappeland«.

Cheffmagic sørgede for super underholdning, som fangede både børn og voksnes opmærksomhed.