Nyheder / NYHEDSARKIV 2011 / Første kvartal / Pensionistforening bliver til Seniorklub

Pensionistforening bliver til Seniorklub

Den 27. januar afholdte Burkal Bylderup Pensionistforening generalforsamling i Slogs Herreds Hus. Til bestyrelsen blev følgende valgt ind: Jonna Feddersen (formand), Karen Kolb, Emil Svenson, Jessica Johansen, Marianne Christensen, Edith Rahr og Olga Bladt (kasserer).

Med 36 fremmødte, var generalforsamlingen velbesøgt. Efter den formelle del af mødet var overstået, var det tid til kaffe, lagkage og bankospil.

Da foreningens målgruppe også er de mennesker der er på efterløn, blev det på generalforsamlingen besluttet, at ændre navnet til ”Burkal-Bylderup Seniorklub”.

Foreningen håber på, at det nye navn appellerer mere til de yngre pensionister og efterlønnere.

Og det er en særdeles aktiv forening man har mulighed for at blive en del af, for her er alt hvad aktive seniorer kan ønske sig, bl.a.: Ugentlig gymnastik og samvær, foredrag, nintendo wii spil (så børnebørnene skal ”kridte skoene”, hvis de vil have en chance…), musik underholdning, kortspil o.s.v. i onsdagsklubben og fokus på menneskelig omsorg.

I løbet af hele året arrangeres der mange fælles aktiviteter, eksempelvis: Sang, petanque, dans, kegling, stavgang og fiskekonkurrencer, samt de kulturelle udflugter og virksomhedsbesøg.

Har man andre gode idéer til aktiviteter, er bestyrelsen er åben overfor disse input!

Så Burkal-Bylderup Seniorklub er en forening med et højt aktivitetsniveau, men hvor der også er plads til fornyelse.