Nyheder / NYHEDSARKIV 2013 / Første kvartal / Referat Bylderup Vandværk generalforsamling

Referat Bylderup Vandværk generalforsamling

På den nyligt afholdte generalforsamling i Bylderup Vandværk kunne formanden Henning Hansen berette om et år, der er gået stille og roligt.

Der har ikke været nye tilslutninger, og der har kun været et enkelt ledningsbrud.

Den nye ringforbindelse ved Hajstrup/Saksborg har vist sit værd. I forbindelse med reparationsarbejder har Bylderup – Bov Vandværk været lukket, og i denne periode har Bylderup Vandværk leveret vand til begge værkers forsyningsområde uden problemer.

Der er i årets løb udpumpet 57.143 kubikmeter vand, hvilket ligger på niveau med de foregående år.

Til bestyrelsen genvalgtes Henning Hansen samt Henning Hansen, Surreroj 77.
Kassereren Kristian Petersen ønskede ikke genvalg, og i stedet valgtes Kurt Hansen, Bylderup – Bov.
Som ny revisor valgtes Ole Matthiesen i stedet for Kurt Petersen, som ikke ønskede genvalg. Som revisorsuppleant valgtes Thorkild Iversen, Surreroj.

MARTS 2013