Nyheder / NYHEDSARKIV 2011 / Tredie Kvartal / Så begynder endnu et skoleår

Så begynder endnu et skoleår

Så begynder endnu et nyt skoleår på Deutsche Schule Buhrkall!

Efter en lang sommerferie kunne skolelederen Volker Kracht i sidste uge byde klasserne 1-7 velkommen.

Skolen har den tradition, at hver elev får en ”Schultüte” som indskolingsgave. Det et flot pyntet kræmmerhus fyldt med mange spændende ting.

Skolen bød også velkommen til den nye lærer Anna Britta Naujeck, som vil være 1. klasses nye klasselærer. Eleverne samt klasselærer og en masse forældre gik så ind i de nye klasselokaler, hvor den første time hos klasselærer foregik.


Fra venstre ses stående Anouk, Anna Britta Naujeck (klasselærer), Dorthe, Jaqueline, Nova, Meta, Lykke, Susen, Amanda og Emma. Knælende fra venstre ses Malthe, Thore, Tobias, Mads og Rasmus.

Om fredagen var det så børnehaveklassens tur. Traditionen tro blev eleverne hentet i Kindergarten Bülderup med hestevogn af skolens leder og børnehaveklasselederen Margit Hinrichsen. Skolens pedel Meise fungerede igen suverænt som kusk.

Eleverne glæder sig altid meget til denne del af indskolingen. Efter turen blev de 8 nye elever budt velkommen af hele skolen med musik og underholdning.

Hvert børnehaveklassebarn vil i den kommende tid få hjælp af en god ven fra den nye  4. klasse, som vil være med til at understøtte hver enkelt børnehaveklasseelev den første tid. Disse elever havde forberedt en Schultüte til hvert barn. Den var pyntet individuelt og indholdet var ganske lækkert og brugbart i skolesammenhæng.

Derefter gik de nye elever over i børnehaveklassen, hvor de skulle have den første undervisningstime. Forældre, bedsteforældre og venner fulgte med og kunne være vidner til en hyggelig formiddag.

De fik skam også lektier for den første undervisningsdag og eleverne havde intet imod det. Så det tegner godt for fremtidens undervisning i klassen…


Fra venstre ses Ria, Rikke, Margit Hinrichsen (børnehaveklasseleder), Julie, Thor-Bjørn, Wenke, Niklas, Oscar, Silas og kusken/pedellen Meise. 

Alle elever på Deutsche Schule Buhrkall ser nu frem til det nært forestående jubilæumsarrangement den 10. september. Om formiddagen vil det traditionelle Kinderfest/skolefest foregå.
Om aftenen fejres så skolens 60-års jubilæum med fest og god mad på skolens område. Nærmere informationer findes på skolens hjemmeside: www.ds-buhrkall.dk!