By og omegn / Lokalhistorie

Bylderup-Bov før og nu

Bylderup-Bov er opstået omkring jernbanen, der blev anlagt i 1867, da landsdelen endnu var tysk, som den eneste øst-vest forbindelse i den danske del af Sønderjylland. 

I Bov og Bylderup kunne man ikke enes om, hvor stationen skulle ligge. Derfor placeredes stationen i det åbne land mellem de to landsbyer.

Bylderup-Bov blev især udbygget i perioden fra 1950-1975. Lokalsamfundet består af tre områder: Bylderup, Lendemark og Bylderup-Bov.

Bydelene er beliggende omkring et stort engdrag kaldet Slogsådalen. Tidligere var områdets byens handel koncentreret i Bylderup-Bov, mens Bylderup stod for kulturen. Da udviklingen i byen var på sit højeste havde den ca. 1.600 indbyggere. I dag er indbyggertallet for byen ca.1.500.

1999 lukkede områdets to største virksomheder - slagteriet og mejeriet. Siden er flere af byens virksomheder og butikker fulgt efter.

Lokalsamfundet har dog siden 2002 arbejdet for at vende denne udvikling. Området har beholdt detailhandelen i form af to dagligvarebutikker.

Der er en del håndværksvirksomheder i området.

Kultur- og foreningslivet spiller en meget stor rolle for byens liv og områdets identitetsfølelse. Området har flere gode tilbud, bl.a. et lokalbibliotek, som drives af frivillige, et forsamlingshus kendt for de årlige højskoledage, et idrætscenter med motionscenter, keglebaner og foreningslokaler og et friluftsbad.

Bylderup Skole har elever fra børnehaveklasse til og med 9. klasse og har ca. 240 elever. Desuden findes en privatskole og en tysk skole. 

Området har også tre daginstitutioner og et moderne plejehjem, der i 2005 blev udbygget for over 40 millioner kroner.

Se flere facts her