Nyheder / NYHEDSARKIV 2011 / Andet kvartal / Årets hus 2010

Årets hus 2010

Det var en spændende aften på Slogs Herreds Hus, da Borgerforeningen for Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark, tirsdag den 12. april afholdte den årlige generalforsamling.

Formand, Heinrich Lüllau var på valg, og blev genvalgt. Desuden var Ingrid Bucka og Kim Bøgh på valg, og de blev ligeledes genvalgt. Poul Christensen modtog ikke genvalg, og i stedet blev Torben Petersen valgt.

Som suppleanter blev Torben Lund og Olga Bladt valgt, og som revisorer blev Olaf Lagoni og Hanne Mette Kjær valgt. Til slut skulle der vælges 2 suppleanter for revisorerne, og her blev Anne Marie Diedrichsen og Inger Salomonsen valgt.

Afgående Poul Christensen       Anne Wollesen, Hellevad      Stigruppen fortæller
Ud over den sædvanlige dagsorden, blev aftenen nemlig krydret med et indlæg fra Anne Wollesen fra Hellevad, som kunne fortælle om det nye fine stisystem, som det er lykkedes at etablere i og omkring Hellevad.

I Bylderup er der ligeledes en arbejdsgruppe, som gennem 2010 har arbejdet med udbygning af områdets stisystem. Anne Wollesens inspirende indlæg, gav arbejdsgruppen og de øvrige tilhørere mange gode idéer, til det videre arbejde i 2011.

Desuden kunne formanden for borgerforeningen, Heinrich Lüllau, kåre årets hus 2010, og denne hæder tilfaldt Diana og Richard Klindt Petersen, for deres flotte ejendom, beliggende Lendemark 94.

Diplom 2010

Årets hus 2010

 Overrækkelse diplom årets hus