Nyheder / NYHEDSARKIV 2012 / Første kvartal / Årsberetning Bylderup Skole

Årsberetning Bylderup Skole

Tirsdag den 20. marts blev der afholdt opstillingsmøde på Bylderup Skole.
Formand for skolebestyrelsen, Henrik Carlsen, kunne i sin årsberetning bl.a. fortælle om, at det generelt går godt på Bylderup Skole, og at skolen p.t. har 280 elever.
 
I det forgangne år har skolen investeret i 4 smartboards, og i indeværende år bliver dette antal fordoblet.  Både lærere og elever er begejstrede for tavlerne, og de bruges flittigt i undervisningen. For at de 25 fremmødte til opstillingsmødet kunne få et indtryk af, hvad et smartboard er, gav lærer Charlotte Pedersen en demonstration af de muligheder, som disse smartboards åbner op for.
 
Desuden informerede Henrik Carlsen lidt om årets gang på skolen, og bl.a. fortalte han, at læsning på tværs af klassetrinnene for 0-3 klasse, også kaldet læsebånd, er udvidet til 3 gange om ugen.
 
Samarbejdsaftalen mellem Ravsted Børneunivers og Bylderup Skole blev fremvist.
 
Hensigten med samarbejdsaftalen er, at børnene fra Ravsted og Bylderup får et positivt kendskab til hinanden, og at overgangen fra Ravsted Børneunivers til Bylderup Skole, bliver så nem som mulig. Det faglige samarbejde mellem de 2 skoler er blevet udviklet på både elev, personale, og bestyrelsesniveau.
 
Repræsentanter fra elevrådet, har i løbet af 2011 deltaget på nogle af skolebestyrelsesmøderne, hvor de har kunnet fremlægge deres ønsker. Men af økonomiske årsager, har det ikke været muligt at imødekomme alle deres ønsker.
 
Aftenen sluttede med valg til bestyrelsen. Formand Henrik Carlsen valgte at træde ud af bestyrelsen efter 8 år som formand. Majbritt Petersen, som ligeledes har siddet i bestyrelsen i 8 år, genopstillede heller ikke. Lis Johannsen var på valg, men valgte at genopstille. Nyvalgte til bestyrelsen var Lene Sørensen og Mona Kokholm. Som suppleanter blev Lisbeth Tønder Nielsen og Aase Sørensen valgt.

MARTS 2012