Nyheder / NYHEDSARKIV 2014 / Andet kvartal / Årsberetning og opstillingsmøde

Årsberetning og opstillingsmøde

Tirsdag den 20. maj blev der afholdt opstillingsmøde og årsberetning på Bylderup Skole.

Ca. 40 personer var fremmødt. Skolebestyrelsesformand Kim Bøgh kunne berette om et spændende år i skolebestyrelsen.

Der er i det forgangne år bl.a. blevet arbejdet med:
- IT-udviklingen på skolen i form forbedret trådløst netværk og indkøb af flere smartboards.
- Skolen er med succes blevet tilmeldt skolefrugtordning, hvor de tilmeldte elever får en frugt hver dag.
- Fra næste skoleår startes et projekt med udvekslingselever.

Janne Bonde fra DGI var inviteret til at fortælle om bevægelse i hverdagen. Bevægelse er et af de centrale elementer i den nye skolereform. Hun leverede et spændende indlæg, som skabte en god snak om bevægelse og samarbejde med lokalforeninger. De fremmødte fik også fornøjelsen af at bevæge sig lidt.

Skoleleder Claus Heiredal fremlagde skolens planer for næste skoleår og eksempler på klassernes skemaer. Der blev stillet mange gode spørgsmål til den nye skolereform. Herefter blev der lavet opstillingsliste til skolebestyrelsesvalget. Modtager skolen ikke andre opstillingslister, vil der være fredsvalg på Bylderup Skole.

MAJ 2014