Nyheder / NYHEDSARKIV 2015 / Tredie kvartal / Ansigtsløftning til lokalbiblioteket i Bylderup-Bov

Ansigtsløftning til lokalbiblioteket i Bylderup-Bov

Lokalbiblioteket har i en periode holdt sommerlukket. "Dette har dog ikke betydet, at der ingen aktivitet har været i - og omkring biblioteket", fortæller formanden for lokalbibliotekets støtteforening, Margit Bjørslev Petersen.
 
"Nogle frivillige benyttede nemlig ferielukningen til at give biblioteket en ansigtsløftning, bl.a. rengøring indenfor og malerarbejde". "Udenfor biblioteket er der også sket forandringer - hækken ud mod hovedgaden er klippet ned, så nu præsenterer biblioteket sig igen fra sin fineste side".

 
"Vi er nu parate til igen at tage imod lånerne", slutter Margit, "og håber at rigtig mange vil gøre brug af biblioteket, med dets mange muligheder".
 
JULI 2015