Nyheder / NYHEDSARKIV 2012 / Andet kvartal / Erik Monrad stopper som sognepræst

Erik Monrad stopper som sognepræst

Efter præcis 30 år i embedet stopper Erik Monrad den 1. juli 2012 som sognepræst i Bylderup – Ravsted Pastorat.

”Og når jeg ser tilbage på den tid, der er gået, så må jeg sige, at det har været 30 dejlige og travle år”, fortæller Erik.

”Tilbage i 1982 blev der en stilling ledig som sognepræst i Bylderup. Jeg søgte stillingen sammen med 16 andre ansøgere. Ud af de 17 ansøgere, var vi 5, som skulle til prøveprædiken. Da jeg så, hvem jeg var oppe imod, vurderede jeg, at jeg ikke havde de store muligheder for at få jobbet. Derfor var jeg også ret afslappet, da jeg skulle prøveprædike i Brede Kirke”.

”Under den efterfølgende samtale på kroen spurgte et medlem af menighedsrådet, om jeg kunne spille musik? Det kunne jeg heldigvis svare JA til, da jeg har spillet trækbasun i mange år som ung. Derpå kom næste spørgsmål prompte : Om jeg så ville være interesseret i at spille i det lokale brandværnsorkester? Jeg kunne godt fornemme, at det ville forbedre mine chancer for at få jobbet, hvis jeg svarede JA, så det gjorde jeg”, fortsætter Erik med et smil. ”Og det endte også med, at jeg fik jobbet som sognepræst, selvom jeg vidste at øvetimerne nok foregik på tidspunkter, hvor jeg af gode grunde var forhindret i at deltage”.

”Sammen med familien, på i alt 6 personer, flyttede jeg sommeren 1982 så til Bylderup. Vores 4 børn længtes selvfølgelig efter deres gamle legekammerater, men alligevel faldt de hurtigt til, ikke mindst var de meget glade for friluftsbadet, hvor de hurtigt fik nye venner”.

”I det hele taget var jeg meget glad for at komme til Bylderup”, fortsætter Erik. ”I forvejen vidste jeg, at Bylderup var et aktivt sogn. Der boede nogle ildsjæle, som gjorde en stor indsats for nærområdet, og det passede godt til mit temperament og indstilling til tingene”. ”Med min grundtvigske baggrund, hvor kirke, skole og forsamlingshus/højskole var en naturlig del af min opvækst, har det været en stor glæde for mig, at jeg, udover det kirkelige, også har haft mulighed for at engagere mig i det folkelige og kulturelle arbejde i og uden for sognet, bl.a. i Slogs Herreds Hus, Højskoledage, Grænseforeningen, Grænsesognenes vintermøde, Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd, som kontaktpræst for hørehæmmede”.

”Oprindelig er jeg uddannet som lærer, men jeg har aldrig fortrudt min beslutning om at blive præst. Læreruddannelsen har jeg også haft meget glæde af i mit job som præst, for jeg kan godt lide at undervise, og det kom mig til gavn i undervisningen af minikonfirmanderne og konfirmanderne. Og begge jobs drejer sig jo om at kommunikere”.

”I den forbindelse skal det også nævnes, at jeg har et rigtig godt samarbejde med Ravsted Børneunivers og Bylderup Skole, for til minikonfirmandundervisningen er der næsten altid 100 % tilslutning, og det er en undervisning som vel og mærke foregår i børnenes fritid”.

”Generelt oplever jeg også stor interesse for de mange særgudstjenester og arrangementer som foregår i ugens løb, f.eks. babysalmesang, spaghettigudstjeneste, ældreeftermiddage, koncerter m.v. og generelt må man sige, at kirkegangen (i hvert fald i Bylderup) i de 30 år har været god og stabil, når man tager sognets størrelse i betragtning”.

”I jobbet som præst møder jeg folk i glæde og sorg, og det er ikke et 8-16 job. At være præst i et landsogn er også specielt, da man kommer meget tæt på hinanden. Ja man kan nærmest betegne forholdet mellem præsten og sognet som et ægteskab. Det er vigtigt at kemien er god.

Man skal ville hinanden, og som præst er det vigtigt, at man holder af sit sogn”, vurderer Erik. ”Det er så også her jeg har mødt en af de største udfordringer”, fortsætter Erik, ”for efter 30 år i Bylderup og 2 år i Ravsted kender jeg de fleste mennesker rigtig godt, og derfor kan jeg især opleve begravelser som værende krævende. Jeg har i de 30 år begravet gode og nære venner, naboer, konfirmander”.

”Jeg har dog heldigvis også oplevet rigtig mange sjove episoder som præst, og jeg kan godt lide at have en humoristisk indgangsvinkel til tingene”, fortæller Erik, og giver et eksempel: ”For efterhånden mange år siden blev haven ved præsteboligen pløjet op af nogle ungkvæg, som var brudt ud af deres indhegning”. ”Kreaturernes ejermænd kom meget brødebetynget ind og fortalte, at de selvfølgelig gerne ville erstatte det ødelagte”. ”I stedet for at anmelde det til forsikringen gav jeg dem to 2 muligheder: Enten mødte de op til 3 gudstjenester i træk. Eller også skulle de give mig et godt stykke oksekød, når kreaturerne var blevet slagtet. De to valgte øjeblikkeligt den anden mulighed! Kreaturerne er nu for længst blevet slagtet. Men da jeg flytter pr 1. juli er det vist snart ved at være på høje tid, at de to formastelige indløser ”bøden”!

”For 2 år siden, overtog jeg så også embedet i Ravsted Sogn. Mødet med Ravsted borgerne har været positivt – det er jo et engageret samfund, med mange ildsjæle og godt sammenhold”. ”Ravsted-borgerne er kendetegnet ved, at de kæmper en brav kamp for at bevare de ting de har, om det så er skole, friluftsbad, idrætscenter, forsamlingshus osv. Jeg håber derfor, at de vil tage ligeså godt imod den næste præst, som de har taget imod mig For ønsker de at bevare kirken, som de kender den i dag, så kræver det også, at de bruger den og støtter op omkring den”.

”Men jeg kan da også godt lige fortælle en sjov historie fra Ravsted”, smiler Erik, ”for sammen med pensionisterne fra Ravsted var jeg på udflugt til bl.a. Skamlingsbanken. Jeg har selv boet i området, og fungerede derfor som guide på turen. Og bl.a. kunne jeg fortælle, at splitflaget på Skamlingsbanken måler hele 40 kvm. At flaget skulle være så stort ville en af deltagerne dog ikke tro på, så vi indgik et væddemål, som gik ud på, at hvis han tabte, så skulle han enten møde op til 3 gudstjenester i træk, eller han skulle give mig en stor lækker cremesnitte”. ”Deltageren tabte væddemålet, for flaget måler rent faktisk 40 kvm, og ved høstgudstjenesten overraskede han mig så ved at møde op i kirken med en stor flot lagkage (svesketorte). Den fortærede vi så med velbehag efter gudstjenesten”.

”Og apropos: I de gode gamle dage fik præster tiende som betaling for deres indsats. Engang ved en bryllupsfest fik jeg (af en af gæsterne) et frikort til Mc Donalds (med ledsager) gældende i 5 år! Når jeg har fortalt om det til konfirmanderne, har de gjort store øjne!”

På spørgsmålet: ”Om kort tid får du en masse ekstra fritid, hvad skal den bruges på?” svarer Erik: ”Ikke til golf eller jagt, men jeg har faktisk ingen specifikke planer. For nogle år siden købte Annegrethe og jeg et hus i Aabenraa tæt på hendes arbejdsplads, så jeg vil bruge noget tid på at få flyttet ind og falde på plads. Men ellers er det tanken, at jeg ligesom mange unge gør, vil tage mig et fjumreår. Desuden glæder jeg mig til at have tid til at læse aviserne grundigt igennem. Jeg har i øvrigt i mange år byttet i avis med en mand i nabolaget. Min gode ven (han er 91 år) har foreslået, at jeg efter 1. juli cykler fra Aabenraa til Bylderup daglig og bytter avis med ham - som vi plejer. Vi får se..”, slutter Erik.

Søndag den 3. juni afholder Erik Monrad afskedsgudstjeneste i Ravsted Kirke kl. 10.30 og kl. 14.00 i Bylderup Kirke. Efterfølgende er der reception i Slogs Herreds Hus.

MAJ 2012