Nyheder / NYHEDSARKIV 2014 / Første kvartal / Forbedrede trafikforhold i Bylderup-Bov

Forbedrede trafikforhold i Bylderup-Bov

Aabenraa Kommune har netop nu et spændende projekt til høring ude hos kommunens borgere.
 
Projektet er et udkast og har fået navnet "Stiplan for Aabenraa Kommune". Det handler i store træk om at forbedre forholdene for de lette trafikanter, dvs. fodgængere, cyklister og knallertkørere, og der er særligt fokus på skolevejene. Projektet omfatter også en langsigtet plan om et hovedstinet, som så direkte som muligt skal sammenbinde kommunens bysamfund med oplandet.
 
For Bylderup-Bov og opland er der i stiplanen nævnt 2 muligheder, som vil give borgerne mere sikre gå- og cykelmuligheder.
Det ene er et forslag om en cykelsti mellem Rens og Store Jyndevad og igen af Stadevej og Slogsherredsvej.

Det andet er en stiforbindelse mellem Bylderup-Bov og Tinglev etableret i det gamle jernbanespor med mulighed for en forlængelse mod Tønder, hvorved der er mulighed for at etablere en stiforbindelse mellem Tønder og Aabenraa.
 
Hele stiplanen kan ses her

http://polweb.aabenraa.dk/media/372630/4337733E1.PDF
 
De konkrete forslag for Bylderup-Bov og omegn finde på side 6+7.

 
Høringsfristen er 14. februar 2014 og evt. høringssvar sendes til Aabenraa Kommune, Teknik- og miljøudvalget, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
 
Høringssvar kan indeholde både ris og ros :-)

LÆS MERE PÅ LINKET - SKRIV TIL POST@AABENRAA.DK
HVAD DU SYNES OM FORSLAGENE. JO FLERE JO BEDRE!

FEBRUAR 2014