Nyheder / NYHEDSARKIV 2015 / Første kvartal / Fritidspas-ordning udvides

Fritidspas-ordning udvides

Fritidspas-ordning udvides

Fra 1. april udvider Aabenraa Kommune Fritidspas-ordningen, så alle børn fra 0.-9. kl. og unge i SSP-regi kan få kontingentstøtte på op til 1000 kr. om året. Baggrunden for at få et fritidspas er økonomiske, sociale eller sundhedsmæssige udfordringer.

Læs mere og hjælp de børn og unge det er relevant for med at ansøge her: www.aabenraa.dk/vores-kommune/fritid/fritidspas/

Kontaktperson er Kultur- og Fritidskonsulent Uffe Vind, uv@aabenraa.dk

Fritidsvejleder ansættes

Udover at udvide målgruppen tilknyttes der i løbet af foråret en fritidsvejleder til projektet. Fritidsvejlederen skal hjælpe hele målgruppen med at finde vej til de rigtige foreningstilbud.

Ansøgningsproceduren er indtil videre den samme som hidtil. I vil løbende blive orienteret om udviklingen i projektet, ligesom I kan læse mere på www.aabenraa.dk/vores-kommune/fritid/fritidspas/

I er også altid velkomne til at kontakte Kultur- og Fritidskonsulent Uffe Vind, uv@aabenraa.dk, hvis I har spørgsmål eller idéer til, hvordan projektet bør formes fremadrettet.

 

Venlig Hilsen

Uffe Vind

Kultur- og Fritidskonsulent

Kultur, Plan & Fritid

E-mail: uv@aabenraa.dk

Tlf: 73 76 89 72 / 30 46 29 17

 

Aabenraa Kommune

Skelbækvej 2

6200 Aabenraa

73 76 76 76