Nyheder / NYHEDSARKIV 2013 / Første kvartal / Generalforsamling Borgerforening

Generalforsamling Borgerforening

Onsdag den 17. april kl. 19.30 afholder Borgerforeningen for Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark deres årlige generalforsamling. 

På generalforsamlingen vil ”Årets hus” blive afsløret, ligesom man vil tage et tilbageblik til et godt og spændende 2012, hvor mange af punkterne i byens udviklingsplan blev helt eller delvist ført ud i livet. Bl.a.: Indvielse af multibanen, øget pressedækning via de lokale medier, samt byens hjemmeside www.bylderup-bov.dk, julebelysningen blev udbygget, stigruppen har arbejdet på afmærkning af stierne.

Da mange af punkterne i byens udviklingsplan er gennemført, vil udviklingsplanen blive revurderet i løbet af 2013, så man sikrer sig, at Bylderup-Bov fortsat lever op til sit slogan: ”Et godt sted at bo.”

Denne diskussion tyvstartes måske allerede under generalforsamlingen. For under overskriften ”Hvad vil Aabenraa Kommune med Bylderup-Bov i fremtiden”, har Borgerforeningen inviteret de 3 lokale politikere, Jan Toft Jensen, Kirsten Christensen og Kurt Andresen, til debat.

Borgerforeningen glæder sig til en spændende og inspirende aften, og håber at rigtig mange vælger at møde op. 

MARTS 2013