Nyheder / NYHEDSARKIV 2018 / Anden kvartal / Generalforsamling i Borgerforeningen

Generalforsamling i Borgerforeningen

Torsdag den 19. april afholdte Borgerforeningen for Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark, den årlige generalforsamling.
 

Formanden, Inger Salomonsen kunne i sin årsberetning fortælle om et travlt og begivenhedsrigt år.

I januar måned inviterede Borgerforeningen byens øvrige foreninger til et koordinationsmøde. Formålet var at forebygge, at arrangementer der appelerer til samme målgruppe, falder på samme datoer, og måden hvorpå man kunne undgå dette, var ved i større grad at bruge kalenderen på byens hjemmeside: www.bylderup-bov.dk


Senere hen på foråret, overdragede Aabenraa Kommunen brugsretten til grunden der tidligere husede ”Bager Hansens” forretning, til borgerforeningen. Grunden er ved at blive indrettet til et fint grønt område, der hænger godt sammen med byens torv, på den modsatte side af vejen.


”Ren Dag” nød fin opbakning, og der blev samlet en del affald sammen.I maj måned indsendte borgerforeningen et høringssvar til Bane Danmark, hvor man indstillede til at jernbanen nedlægges permanent, og omdannes til en cykelsti.Og så kan man lige nu med egne øjne se, hvad resultatet af et bredt funderet samarbejde kan resultere i!Borgerforeningen og Rens Egnsråd, bakkede sammen med en lang række foreninger i området, op om Slogs Herreds Hus ansøgning til Grøn Ordning. Hér ansøgte Slogs Herreds Hus om midler til et nyt tag. Rens Egnsråd fik også bevilget midler, og når Gendarmerigården er nedrevet, kommer der til at ske spændende ting på dette areal.Læringen fra denne proces er, at vi via øget samarbejde lokalsamfundende imellem, kan nå meget længere.Sct. Hans aften blev arrangeret sammen med Slogs Herreds Hus, Rideklubben og Spejderne. Philip Tietje holdt båltalen, og mange mødte op til en hyggelig aften.I oktober måned blev der afholdt et idémøde for borgerne i Bylderup og Burkal sogn. Dette borgermøde var den indledende øvelse til udforemningen af en egentlig udviklingsplan. Ca. 100 personer mødte op, og heraf meldte 20 sig til en arbejdsgruppe, der efterfølgende har grupperet, og arbejdet med de mange idéer og forslag, der kom på bordet.


Den 28. maj 2018 fremlægges udviklingsplanen på et nyt borgermøde, og borgerforeningen håber på at rigtig mange møder op, så der kommer handling bag. Så sæt kryds i kalenderen!November måned bød på vælgermøde, hvor 11 veloplagte kandidater kunne fortælle om deres politiske visioner, og mødet blev med kyndig hånd ledet af Gwyn Nissen.Julemanden og hans kone blev traditionen tro vækket den første søndag i advent. Arrangementet var igen en rigtig stor succes, og er et resultat af et godt samarbejde mellem spejderne, brandværnet, luthersk missionsforening og borgerforeningen.Så 2017 har stået i samarbejdets tegn. Senest medbragte indsamlerne fra kræftens bekæmpelse Borgerforeningens flyers og indbetalingskort, da de alligevel var ude i deres ærinde. Denne hjælp er Borgerforeningen meget taknemmlig for.Til slut lød der en tak til områdets foreninger, for et godt samarbejde og en tak for støtte fra byens beboere, i form af betalt kontingent.Borgerforeningen kunne godt tænke os nogle flere medlemmer, og dermed endnu bredere opbakning!Nyvalgt til bestyrelsen blev Lis Johansen, der afløste Peter Brockhattingen. 1. suppleant Heinrich Lüllau overtog Kim Bøghs plads, der efter 10 års engagement i borgerforeningen, har valgt at takke førtidigt af.


Og så var det naturligvis også tid til at afsløre årets hus. I år var det Slogsherredsvej 26 i Bylderup, som ejes af Stella og Uwe Andresen. På billedet får de overrakt et diplom og en buket blomster af Peter Brockhattingen og Inger Salomonsen.Vinteren har været lang, men foråret er nu endelig ankommet. Og derfor var det perfekt timing, at Gertrud Buch fra Sønderjysk Anlægsgartner ApS havde et spændende indlæg, omkring inspiration og idéer til haven.Til slut ønskede borgerforenigen alle en rigtig god sommer, og hvis du ønsker at støtte de mange indsatser, så lyder kontingentsatserne:Enkeltmedlemmer: 100 kr.
Par/husstande: 150 kr.
Virksomheder: 300 kr.
Pensionister : 50 kr.

Beløbet kan overføres via Mobile Pay til nr. 39680, eller indsættes på konto 7970 0127040.

Husk angivelse af navn og adresse!”Mange bække små…”
 
 
 
april 2018