Nyheder / NYHEDSARKIV 2013 / Første kvartal / Generalforsamling i Bylderup Idrætscenter

Generalforsamling i Bylderup Idrætscenter

Generalforsamling tirsdag den 12. marts.

Et meget fint år for vores Idrætscenter.
Formand Chr. Iwersen bød velkommen og aflagde beretning, hvori han glædede sig over den store opbakning omkring idrætscentret.

Det er glædeligt at se og opleve det mylder af børn og unge mennesker, som hver dag boltrer sig i vore haller, det gælder håndbold, fodbold, gymnastik og badninton.

Også de voksne har stor glæde af centret, hvor bl.a. keglebanen fortsat er et hit. Vi har biking, zumba, badminton, ældregymnastik og ikke at forglemme vores motionscenter, som startede i 2011, er et rigtigt godt aktiv med aktive fra 14 – 80 år.

Friluftsbadet har ikke været så godt besøgt, som vi kunne ønske os, men vi ved samtidig, at her spiller vejret rigtig meget ind, så vi lægger lige nu ny bund i noget af bassinet, så bliver det malet, og hvis så vejret arter sig, skal det nok blive brugt igen til sommer.

Vi har sidste år, med kommunens hjælp, fået nyt tag på den gamle hal. Vi har investeret i solceller for at mindske elregningen. Vi har sammen med skolen fået en multibane, og vi har fået restaureret keglebanen i det forgangne år. Så selv om der hele tiden kommer nye vedligeholdelsesopgaver, så har vi et fint center.

Vi har gennem årene opsparet lidt penge, men vores varmesystem er 30 år gammelt, og det skal vi gerne have skiftet i år. Her har vi en opgave, for her kan vores opsparing ikke slå til.

Kassereren Fedder Christensen fremlagde regnskabet, som, trods vore mange investeringer, igen i år viste et lille overskud, hvilket af bestyrelsen betegnes som meget tilfredsstillende.

Der var genvalg til bestyrelsen som består af: Chr. Iwersen – Niels Carl Salomonsen – Fedder Christensen – Heinke Petersen – Ove Post – Emil Petersen og Bjarne Paulsen

Formand Christian Iwersen kunne i år overrække flidspræmien til Henrik Styrbæk.


MARTS 2013