Nyheder / NYHEDSARKIV 2014 / Første kvartal / Gode gerninger på Plejehjemmet Enggården

Gode gerninger på Plejehjemmet Enggården

Lige nu bliver der lavet masser af ”gode gerninger” på Plejehjemmet Enggården.  

Det er SFO-børnene fra Deutsche Schule Buhrkall, som udfører disse gode gerninger, og for hver god gerning et barn laver, bliver der udfyldt en seddel. For hver seddel bliver der så doneret et beløb, og pengene går til Afrika.

I det hele taget har Plejehjemmet Enggården det seneste stykke tid lagt rammer til mange aktiviteter, og den tendens fortsætter i den kommende tid.

I december måned var den Sønderjyske Garde f.eks. på besøg til stor glæde for plejehjemmets beboere.

Den 5. februar kl. 17:30 er der generalforsamling. Alle er velkomne, og denne aften kan man også melde sig ind i vennekredsen. Vennekredsen har til opgave at gøre noget ekstra for Enggårdens beboere, det kunne være at stable arrangementer på benene, ansøge fonde om midler, som kan bruges til at forbedre de ældres forhold på plejehjemmet o.s.v. F.eks. går vennekredsen lige nu med planer om, at ansøge om midler til indkøb af hjælpemotorer til kørestolene, så plejehjemmets beboere har nemmere ved at bevæge sig ud i naturen.

I marts måned fortsætter rækken af arrangementer i form af suppe-spisning. I maj måned er der modeshow, og i juni måned er der midsommerfest!

Så der er nok at se til på Plejehjemmet Enggården!

JANUAR 2014