Nyheder / NYHEDSARKIV 2018 / Første kvartal / Handling skaber forvandling!

Handling skaber forvandling!

Den 2. oktober 2017 inviterede Rens Egnsråd og Borgerforeningen for Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark, i samarbejde med Aabenraa Kommune, til idémøde i Slogs Herreds Hus.
Idémødet var første step i dét, der senere skal udmønte sig i en fælles UDVIKLINGSPLAN for Bylderup og Burkal sogne – som dækker området der er indtegnet på nedenstående kort:
 
På idémødet blev der dannet en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen arbejder nu på at prioritere og bearbejde de mange forskellige forslag og idéer, der fremkom på mødet.
 
 
I marts måned vil der blive indbudt til et nyt borgermøde, hvor arbejdsgruppen vil fremlægge deres arbejde for områdets borgere.

Arbejdsgruppen informerer løbende via facebookgrupperne:
- Bylderup-Bov.dk
- Rens Egnsråd Årets Landsby 2017

samt via hjemmesiden:
www.bylderup-bov.dk

Du kan derfor holde dig orienteret via disse steder!
Borgermødet bliver også annonceret i de lokale ugeaviser.

Arbejdsgruppen håber på stor opbakning, når der indbydes til dette i foråret.
 

Vel mødt!
 
 
Januar 2018