Nyheder / NYHEDSARKIV 2017 / Fjerde kvartal / Idéerne fik frit løb

Idéerne fik frit løb

Mandag den 2. oktober inviterede Rens Egnsråd og Borgerforeningen for Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark, i samarbejde med Aabenraa Kommune, til idémøde i Slogs Herreds Hus.

Idémødet var første step i dét, der senere skal udmønte sig i en egentlig udviklingsplan for Bylderup og Burkal sogne.

Over 100 borgere mødte op, og de blev på dygtig vis guidet gennem aftenens program af konsulentfirmaet Move. De mange fremmødte blev delt op i 12 grupper, hvor de kunne komme med gode idéer til, hvordan man skaber liv og udvikling i området.

Kreativiteten var stor, og de 12 grupper fremkom med mange forskellige idéer. Faktisk blev folk grebet så meget af stemningen, at det på et tidspunkt kneb for projektlederne fra Move at få ordet, så engagementet fra de fremmødte var helt i top.

Til slut blev der dannet en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de forskellige byer, og de vil i løbet af de kommende måneder prioritere, og arbejde videre med de forskellige idéer.
 
 
 
 
 
Oktober 2017