Nyheder / NYHEDSARKIV 2017 / Fjerde kvartal / Lærer i 40 år, og mod på meget mere

Lærer i 40 år, og mod på meget mere

”Allerede i 1. klasse vidste jeg, at jeg ville være lærer” – sådan begynder Elisa Sørensen sit tilbageblik på hendes 40 år lange karriere som lærer.

I 1977 blev hun færdig på lærerseminariet, på daværende tidspunkt var hun 25 år, og var mor til 3 børn i alderen 2-6 år.

Og faktisk har hun arbejdet over 40 år i skolevæsnet. For 3 måneder inden hun blev færdiguddannet, spurgte den daværende skoleinspektør på Øster Højst Skole, om hun ikke ville tage et 3 måneders vikariat.

Selvom de afsluttende eksaminer kunne skimtes i horisonten, takkede hun ja til tilbuddet, for det var en fin anledning til at få noget praktisk erfaring. Så sideløbende med studiet, arbejdede hun nu på fuld tid. ”Det var hårdt med både studier, børn og arbejde” erindrer Elisa, ”men min mand og jeg var unge, og dengang kunne man det hele”.

”På Tinglev Skole var der på det tidspunkt en række stillinger der skulle besættes, og det lykkedes mig at få én af de ledige stillinger”. ”Bl.a. skulle jeg undervise i mine linjefag matematik og engelsk”. ”Jeg var bl.a. matematiklærer for elever i forskellige klassetrin mellem 1. - 9. klasse, så fagligt var der stor personlig udvikling, og der var spredning på undervisningen”.

”Det første år på Tinglev Skole skulle jeg også undervise i tysk, og det var mildest talt ikke min spidskompetance, så jeg måtte bruge mange kræfter på selve forberedelsen”.

Efter at have været ansat 3 år på Tinglev Skole, søgte man lærere på Bylderup Skole, da overbygningen dengang blev etableret.

”I mellemtiden havde vi fået vores 4. barn, og det 5. var på vej”. ”Det var mit store ønske at komme til Bylderup Skole, så jeg søgte om at blive overflyttet”. ”Selvom jeg på tiltrædelsestidspunktet var højgravid, så blev min anmodning heldigvis imødekommet”.

”Vi byggede hus i Bylderup i 1977, og som lærer på Bylderup Skole har jeg altid været glad for at bo i lokalområdet”. ”Nogle tænker måske at de helst vil bo et sted, hvor de i deres fritid ikke møder forældrene hos købmanden, sportspladsen osv.” ”Men jeg synes at det har været fantastisk, og har aldrig set det som et problem – tværtimod!”

”Og de seneste 37 år har Bylderup Skole så været min arbejdsplads”, fortsætter Elisa med et smil, ”og det har været en dejlig, spændende, og udfordrende periode”.

”Der har været plads til at jeg har kunnet udvikle mig personligt og fagligt, f.eks. har jeg været tillidsrepræsentant siden 2003, og jeg er medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen”. ”Siden 2006 har jeg desuden været kredsbestyrelsesmedlem i Aabenraa lærerkreds”.

”Og så kan man sige at lærerjobbet har været under forandring de seneste år, naturligvis især pga. skolereformen, men også pga. udskiftning blandt ledelse og medarbejdere på Bylderup Skole”.

”Så de seneste år har været en turbulent tid, og som tillidsrepræsentant kunne jeg godt mærke, at det har været en hård omstilling”.

”Men selvfølgelig har alt ikke været negativt i denne omstilling – der har naturligvis også været mange positive elementer i den forandringsproces vi har været igennem, og stadig befinder os i”.

Selvom Elisa med sine 65 år kunne vælge at sige stop - og dermed blive folkepensionist - så er det ikke de tanker hun går med.

”Nej – slet ikke”, lyder det, ”det er lysten der driver værket hos mig, og jeg har lyst og mod på mere, så jeg går ikke med planer om at stoppe”.

”Og hvis jeg skulle vælge et nyt job igen i dag, så ville igen jeg vælge at blive lærer”. ”At være lærer er ikke kun et arbejde for mig - jeg ER lærer, og jeg synes virkelig det er verdens bedste job, for hér kan man gøre en stor forskel.”

Ved siden af arbejdet har Elisa et aktivt fritidsliv.

”Min mand og jeg er heldige at have 11 dejlige børnebørn, 6 piger og 5 drenge, og så nyder vi at tage en tur i vores sommerhus i Bjerregård, ved Holmsland Klit”.

”Sidste vinter var vi f.eks. begge en del af det lokale dilettant-hold, og fysisk holder vi os i gang med en løbetur i ny og næ, samt gåture med vores to hunde, Bertram og Luna”.

”Og så er der naturligvis også menighedsrådsarbejdet som jeg bruger kræfter på”. ”Jeg er formand for menighedsrådet, og har siddet i rådet de seneste 17 år”.

”Så selvom jeg elsker at være lærer, så er det ikke kun lærergerningen der fylder min tid”, slutter Elisa med et smil.
 
 
 
 
Oktober 2017