Nyheder / NYHEDSARKIV 2017 / Fjerde kvartal / Møde nr. 2 er afholdt i strategi-gruppen

Møde nr. 2 er afholdt i strategi-gruppen

Med baggrund i idé/borgermødet, der blev afholdt i begyndelsen af oktober måned, blev der nedsat en strategi-gruppe.

Strategigruppen har til opgave, at arbejde videre med de mange idéer, der fremkom på borgermødet.

Her til aften har strategigruppen så afholdt sit 2. møde, og der blev bl.a. talt om visioner, organisering og kommunikation.

Det gav anledning til gode diskussioner og eftertænksomhed, ligesom deltagerne skulle tegne på kort over lokalområdet.

Lysten og engagementet i gruppen er stort, og gulvet i Slogs Herreds Hus måtte finde sig i, at blive omdannet til en tavle.
 
 
 
 
 
 
 
November 2017