Nyheder / NYHEDSARKIV 2018 / Tredje kvartal / Områdeforskønnelse

Områdeforskønnelse

By- og områdeforskønnelse i Ålandet

Ålandet har fået en gruppe der beskæftiger sig med by- og områdeforskønnelse!

I forlængelse af borgermødet i Bylderup Idrætscenter - der blev afholdt lige inden sommerferien - er der her til aften blevet afholdt et opfølgningsmøde med de personer, som skrev sig på ”interesse-listen” på borgermødet.

Resultatet er at vi har fundet en gruppe af mennesker, som gerne vil arbejde videre med områderne: Nedrivningspulje og områdeforskønnelse.

Nedrivningspulje: Registrering af ejendomme, der er ubeboede og nedrivningsmodne, således Aabenraa Kommune kan gå i dialog med ejerne, omkring evt. nedrivning.

Områdeforskønnelse: Ansøgning om midler til indkøb af blomsterløg, som vil blive sat i jorden ved de forskellige byer i vores område, og som vi vil kunne komme til at glæde os over de kommende år. Desuden vil gruppen undersøge mulighederne for etablering af kunst.

Gruppen består – indtil videre – af: Heinrich Lüllau, Preben Jørgensen, Matthias Matthiessen og Ellen Christensen.

Har du gode idéer indenfor dette område, har du lyst til at høre mere om gruppens arbejde, eller vil du også gerne vil være med i arbejdet, så kan du skrive til Heinrich på mailadressen: lullau@outlook.dk

Der er ingen tvivl om, at kreativiteten og lysten er stor i gruppen, så det bliver spændende af følge deres videre arbejde!

HUSK: Det er handling der skaber forvandling!
 
 
 
 
 
 
september 2018