Nyheder / NYHEDSARKIV 2018 / Første kvartal / Optimisme i Slogs Herreds Hus

Optimisme i Slogs Herreds Hus

Torsdag den 1. februar var der indkaldt til generalforsamling i Slogs Herreds Hus, og det var en optimistisk formand, Rasmus Jensen, der kunne aflægge årsberetningen.

”For over de seneste år har vi kunnet fastholde en række positive tendenser, og det er bestyrelsen naturligvis rigtig glade for”, fortalte Rasmus.

”Bl.a. har vi igen i 2017 oplevet en fremgang i udlejning af huset, og vi har et stigende antal deltagere til vores arrangementer”.

”Og det har været et aktivt år med alsidige arrangementer, eksempelvis: Dilettant, romsmagning, Skt. Hans, foredrag ved Nils Villemoes, højskoledage, Mortens Aften og julefrokoster”.

”Mest vigtigt er det, at vi får rigtig god respons fra de kunder og gæster, der har været til fest eller arrangementer i huset, så er og det er vi naturligvis meget taknemmelige for”.

”Bestyrelsen har en fast målsætning om, at de fysiske rammer løbende skal have et løft, og ligesom der skete en lang række forbedringer i 2017, så fortsætter vi dette arbejde i 2018”.

Der lød en stor tak til den store flok af personer, der er tilknyttet forsamlingshuset i dagligdagen, og de frivillige der løbende giver en hånd med. Desuden var der en tak for godt samarbejde, til byens øvrige foreninger samt Aabenraa Kommune.

”Regskabet viste et fint, og tilfredsstillende overskud på 40.000 kr.”, slutter Rasmus, ”så det er en optimistisk formand, der ser frem mod et spændende 2018!

Til bestyrelsen var der genvalg til Anja Beeck og Torben Lund. Ingrid Hansen valgte at stoppe, efter en stor indsats over flere år. I stedet blev Inger Lise Christensen valgt.
 
 
Februar 2018