Nyheder / NYHEDSARKIV 2012 / Andet kvartal / Plejehjemmet Enggården går en spændende fremtid i møde

Plejehjemmet Enggården går en spændende fremtid i møde

Enggården i Bylderup-Bov er et moderne plejehjem, som ligger i et naturskønt område med udsigt over marker og eng og med Slogså som nærmeste nabo.Det første man bemærker, når man kommer til Enggården, er de velplejede udenomsarealer. Græsset er slået, hækkene er klippet, der er små hyggelige terrasser og lækroge, ligesom der er en krolfbane og en sandkasse til dagplejens børn. Alt dette efterlader én med et indtryk af, at her er man velkommen – om man så er beboer, familie, medarbejder eller blot en gæst.


Forstander Mary Gøttsche fortæller: "Plejehjemmet Enggården er et dejligt sted. Vi er et åbent plejehjem, hvor alle er velkommen til at kigge forbi og få en rundvisning, dog naturligvis med respekt for de ældre, der har Enggården som deres hjem."

"Vi vægter åbenhed højt og nyder, når eksempelvis dagplejerne eller nogle af byens børnehaver kigger forbi for at lege i vores sandkasse eller fodre fårene". Desuden afholder vi hvert år en kunstudstilling, hvor kunstnerne er lokale børn, og børnenes flotte og iøjnefaldende værker skaber i en periode liv og glæde på Enggården".

Lige nu går Enggården en spændende periode i møde.
"Vi er nemlig i gang med at omdanne det nuværende bofællesskab til plejehjemsboliger. Denne ombygning forventer vi er tilendebragt omkring årsskiftet, og herefter vil vi, i stedet for de nuværende 28 plejehjemspladser, råde over 36. Alle lejligheder er i øvrigt lyse og venlige 2 værelses lejligheder med en lille lukket terrasse ud mod den smukke have", fortæller Mary.

Enggården drives i dag af Danske Diakonhjem i et tæt samarbejde med Aabenraa Kommune. Fundamentet for et diakonhjem er at yde omsorg for medmennesker med udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn.

På Enggården går man med et ønske om at blive omdannet til et "friplejehjem", dvs. en selvejende institution.

"Vi ser en række fordele i at blive omdannet til et friplejehjem", fortæller Mary og fortsætter, "det vil nemlig give os noget mere bevægelsesfrihed, og vi vil være mere selvrådende, hvilket vi ser nogle gode muligheder i. Netop nu er vi i dialog med Aabenraa Kommune omkring dette, og vi oplever denne dialog som værende både konstruktiv og imødekommende, så nu må vi se hvad fremtiden bringer".

"Bliver vi omdannet til et friplejehjem, bliver det dog tidligst fra engang i 2013, og en evt. omdannelse vil heller ikke ændre på vores grundlæggende koncept, da vi fortsat vil drive Enggården videre som et plejehjem, der henvender sig til en bred målgruppe, og som er organiseret under Danske Diakonhjem", fortæller Mary og fortsætter, "men som friplejehjem, vil vi f.eks. kunne lave vores egen kvalitetssikring, ligesom vi vil have større frihed til at udvikle plejehjemmet på lige netop den måde, som vi ønsker."


"Som et særkende hos os deltager alt personale i kurser, der hedder "Ånd og Rødder", her prøver vi på at fange, hvad er det, der er ånden i huset, og det medfører, vi ikke kun prøver at kvalitetssikre på utilsigtede hændelser, som f.eks. fejl ved medicinadministration, men også vægter at beboernes selvbestemmelse i hverdagen er lige så vigtig. De mennesker, der bor her på Enggården er jo ikke en diagnose, men meget meget mere."

"Hverdagen på Enggården er præget af hjemlig hygge med respekt og omsorg for det enkelte menneske og med fokus på samvær og trivsel.
Og det er ikke kun over for beboerne dette gør sig gældende", fortæller Mary. "Det gælder også forholdet medarbejderne imellem, og det giver sig bl.a. udslag i, at vi har en meget lav personaleudskiftning".

"Jeg er taknemmelig over at kunne råde over en medarbejderstab, som er utroligt engageret. Der er cirka 50 ansatte på Enggården, og langt de fleste betragter deres arbejde som meget mere end blot et arbejde. Enggårdens værdier ligger dybt forankret i medarbejderne, og det giver en positiv afsmitning, når de omgås deres medmennesker, om det så er beboerne, kollegaer, familier eller besøgende".

"Helt grundlæggende skal man opføre sig ordentligt over for hinanden, og gør man det, så får man et miljø, som er præget af livsglæde og engagement".


"Har man lyst til at opleve stemningen og forholdende på Plejehjemmet Enggården, så er man meget velkommen til at komme forbi og besøge os", slutter Mary Gøttsche.

JUNI 2012