Nyheder / NYHEDSARKIV 2013 / Første kvartal / Plejehjemmet Enggården havde fint besøg

Plejehjemmet Enggården havde fint besøg

Vi havde besøg af 5. klasse og SFO fra Saksborg, som kom i forbindelse med Danmarksindsamlingen til Afrika.

De sang for vores beboere og bl.a. 5. klasse lavede små gode gerninger til fordel for indsamlingen.

For hver lille, god gerning, de gjorde, gav Lego Fonden 25 kr.

Det blev til stor glæde for mange af vores beboere, ligesom mange nød sangen fra børnene.

Vi var rigtig glade for initiativet - det gir sådan et dejligt input i hverdagen for vores beboere.

FEBRUAR 2013