Nyheder / NYHEDSARKIV 2011 / Første kvartal / Generalforsamling BBI

Generalforsamling BBI

Referat generalforsamling - læs mere


Jytte Petersen, der fortsætter i fodboldudvalget, fik blomster, fordi hun i en periode alene har kørt fodboldudvalget og gjort en kæmpeindsats.
 

Birgit Johannsen, der stopper i håndboldudvalget.

 

Per Kibsgaard, der stopper som kasserer.
 
Bjarne Paulsen uddelte flidspokalen til Peter Nissen for den store indsats han igennem mange år har ydet for B.B.I.