Nyheder / NYHEDSARKIV 2012 / Andet kvartal / Sæsonafslutning i Seniorklubben

Sæsonafslutning i Seniorklubben

Der var fest og glade dage i Slogs Herreds Hus, da Burkal Bylderup Seniorklub afholdt deres årlige afslutningseftermiddag.

Eftermiddagen begyndte med gymnastik, hvor tilskuere kunne se, hvad de 32 gymnaster havde arbejdet med gennem det sidste års tid.

Inden kegle-pokalen og medaljer skulle uddeles, fik alle solæg og snaps. Igen i år var det Kjeld Petersen og Christian Petersen, som løb med de første placeringer i kegling. Dog var de tæt forfulgt af Werner Hansen, Paula Jacobsen og Emma Matthiesen.Derpå var det tid til kaffe, hjemmebagte boller og kringle og denne del stod Ingrid på Slogs Herreds Hus for. Efter kaffebordet var det tid til at danseholdet skulle vise resultatet af vinterens anstrengelser.Traditionen tro var der også påskelege på programmet. Ægge-trille-vinderne blev Petrine Hansen, Inger Nissen, Emma Mattiesen og Annemarie Lagoni.Til slut takkede formand Jonna Feddersen medlemmerne for en god vintersæson med håb om stor tilslutning til de kommende arrangementer, nemlig Sønderborg Revyen samt en tur til Egeskov Slot.

APRIL 2012