Nyheder / NYHEDSARKIV 2017 / Andet kvartal / Spændende generalforsamling i Borgerforeningen

Spændende generalforsamling i Borgerforeningen

Torsdag den 27. april afholdte Borgerforeningen for Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark sin årlige generalforsamling.

Ca. 45 borgere mødte op på Slogs Herreds Hus, hvor man udover de normale punkter jf. dagsordnen, også såede de første frø til den udviklingsplan, som skal udarbejdes i efteråret.

Borgerforeningens formand, Inger Salomonsen, kunne i sin beretning fortælle om et spændende år med mange aktiviteter. Bl.a. var det lykkedes at få nedrevet 3 faldefærdige ejendommen på: Bov Tværvej, Bylderup-Bov Bygade og Nystadvej.

Grunden på Bylderup-Bov Bygade har borgerforeningen fået råderet over, og medlem af borgerforeningens bestyrelse, Peter Brockhattingen, har lavet en tegning/udkast til, hvordan området kunne indrettes. Omdannelsen kræver dog nogle midler, og selvom det er lykkedes borgerforeningen at få bevilget 50.000 kr. fra SE´s vækspulje, så er finansieringen til projektet ikke helt på plads.

Desuden har Borgerforeningen støttet opsætning af en ny bro ved Lendemark skov, med et kontant bidrag på 5.000 kr. Det var byens lokale spejdere, der sørgede for det praktiske arbejde, i forbindelse med denne opgave.

Julearrangementet ved den gamle A/S C. Carstensen lade er blevet en tradition, og er et resultat at et virkelig godt samarbejde mellem flere institutioner og foreninger i byen. Flere hundrede mennesker møder op, og der er ”julestemnings-garanti”.

Julebelysningen er en omkostningstung affære. Nye regler på området betyder, at borgerforeningen løbende må foretage nye investeringer vedr. installeringen, og en del investeringer venter i fremtiden.

Fejringen af Skt. Hans er også et resultat af et godt samarbejde i byen, og i 2016 var det skoleleder Jens Boddum der holdte båltalen.

Der sker virkelig meget i byen, og for at der såvidt muligt ikke er sammenfald mellem arrangementerne, bruger foreningerne og institutionerne nu byens hjemmeside www.bylderup-bov.dk som en fælles kalender. Har man afholdt et arrangement, er man også velkommen til at skrive om dette på hjemmesiden.

Senere i år får Bylderup-Bov udarbejdet en udviklingsplan, der også omfatter de mindre byer og samfund der grænser op til Bylderup-Bov. Man kalder det landsby-klynger, hvor samarbejde på tværs mellem byerne, skal være med til at styrke området.

Borgerforeningens økonomi ser fornuftig ud. Kontingentsatserne er bevidst fastsat til at være lave, for så til gengæld at få så mange som muligt til at bakke op omkring foreningen. Der er ca. 220 husstande der betaler kontingent til borgerforeningen, hvilket vil sige ca. 1/3 af byens mulige hustande.

Da der i 2017 vil være ekstraordinære udgifter til bl.a. julebelysning, håber borgerforeningen på, at endnu flere melder sig ind, for at støtte fællesskabet, og for at sikre at vores område bliver et endnu bedre sted at være.

Valget til bestyrelsen var en fredelig affære, hvor de 3 medlemmer der var på valg, alle modtog genvalg.

Under ”eventuelt” blev jernbanen diskuteret. Allan Rom Petersen opfordrede borgerne til at indgive deres høringssvar, og fristen er fastsat til den 26. maj.

Valget af ”Årets hus” blev også offentliggjort. Peter Brockhattingen kunne fortælle, at valget i år havde været meget nemt, og at hæderen tilfaldt Marianne Kristensen, som ejer Engvej 14.

Ejendommen har de senere år gennemgået en markant og rigtig fin renovering, hvilket er blevet positivt bemærket af hele byen.

Efter generalforsamlingens ordinære punkter, var borgere fra de omkringliggende byer inviteret til at høre om landsby-klynger. Ca. 15 personer fra Rens, Jyndevad og Frestrup mødte op, og det lover godt for den videre proces.

Aabenraa Kommune var repræsenteret ved Karsten Gram, Anna Clausen og Maria Jessen. De kunne fortælle om erfaringer vedr. landsby-klynger fra andre områder i landet.

Desuden løftede de sløret for den proces der venter senere i oktober/november måned i år, hvor områdets udviklingsplan skal udarbejdes.

Allerede nu opfordrede de byens borgere til at gøre sig nogle overvejelser, omkring hvilke særlige kvaliteter der allerede er i området, og hvilke visioner/idéer man kunne have til at løfte hele området til et nyt niveau.

Så det er en spændende periode Bylderup-Bov og de omkringliggende byer går i møde.
 
 
 
 
 
 
 
April 2017