Nyheder / NYHEDSARKIV 2013 / Fjerde kvartal / Stor opbakning til Borgermøde

Stor opbakning til Borgermøde

Borgerforeningen for Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark inviterede tirsdag den 1. oktober til borgermøde på Slogs Herreds Hus. Formålet med mødet var at give en status på byens udviklingsplan fra 2010 og sætte sig nye mål for de kommende par år.

Der var rigtig stor opbakning til mødet, og lige knap 100 borgere valgte at bruge denne mandag aften på Slogs Herreds Hus.

Formanden for Borgerforeningen, Tanja Petersen, indledte aftenen med at fortælle om alle de projekter, som takket være frivilliges indsats, var blevet til virkelighed i perioden fra 2010 til 2013.

Bl.a. har byen fået en multibane, Bylderup Idrætscenter kan nu tilbyde et motionsrum, friluftsbadet har fået en rutschebane, cykelstien fra Friskolen til Bylderup-Bov er under etablering, området omkring byen er blevet mange stier rigere, og når julen nærmer sig, sikrer den nye julebelysning, at byens borgere kommer i julestemning.

Herefter guidede landdistriktscoach Karsten Gram de fremmødte gennem en proces, som til slut resulterede i 4 hovedområder, som der skal arbejdes videre med i den kommende periode.

En meget glad og tilfreds formand for borgerforeningen, Tanja Petersen, fortæller: ”Det var fantastisk at se så mange møde op denne aften, og gennem hele aftenen kunne man mærke det engagement, der er nødvendigt, hvis vi igen skal nå i mål med de nye målsætninger”. ”Desuden var det en fornøjelse at se, at unge såvel som ældre møde op for at give deres bidrag til byens fortsatte udvikling”.

”De mange idéer blev kogt ned til 4 hovedområder”, fortsætter Tanja, ”nemlig: Ansættelse af en landbypedel, byforskønnelse, gang- og cykelstier og unge mennesker”.

”Ligesom i de tidligere arbejdsgrupper fra 2010 er et medlem fra borgerforeningen tovholder for de enkelte grupper”. ”Men hvis arbejdsgrupperne skal komme i mål med deres idéer, så er det nødvendigt at mange borgerne bakker op og er villige til at tage en tørn i arbejdsgrupperne”, fortsætter Tanja. ”Mange valgte at melde sig i en arbejdsgruppe i tirsdags, men grupperne kan sagtens bruge flere ildsjæle, så hvis der er nogen, der gerne vil have mere at vide om arbejdsgrupperne og deres visioner og idéer, så er de velkommen til at kontakte mig”, slutter Tanja. OKTOBER 2013