Nyheder / NYHEDSARKIV 2011 / Andet kvartal / "Teentown" arbejder på ny multibane

"Teentown" arbejder på ny multibane

Sidste år blev der i Bylderup-Bov oprettet en arbejdsgruppe under navnet: "Teentown".

Arbejdsgruppen fik til formål at undersøge, hvad børn og unge savner af tilbud i byen. Èt ønske gik igen, og det var ønsket om en multibane.
 
Arbejdsgruppen "Teentown" har arbejdet videre med dette ønske, og onsdag den 15. juni var gruppen så klar til at give en status på projektet.

Kim Bøgh fra Borgerforeningen for Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark fortæller: "Nu har de arbejdet cirka i et års tid med projektet, og de ville gerne høre, om der blandt byens foreninger og institutioner er opbakning til at støtte op omkring dette arbejde. Derfor blev alle byens foreninger og institutioner inviteret til et møde, hvor de kunne præsentere dem for projektet".

"På mødet fik vi alene positive tilbagemeldinger", fortsætter Kim, "hvilket vi naturligvis er glade for". "Men da der er tale om et projekt, som løber op i cirka 400.000 kr., gør positive tilbagemeldinger det dog ikke alene, og vi har derfor spurgt foreningerne og institutionerne, om de vil bidrage til indsamlingen af dette beløb, eksempelvis via sponsorløb, donationer eller andet".

"Arbejdsgruppen har derfor bedt dem give en tilbagemelding herpå senest medio august måned. Bylderup Skole og Cilles Corner har allerede nu tilkendegivet, at de er indstillet på at støtte op økonomisk".

"Multibanens fysiske placering bliver i øvrigt mellem Bylderup Skole og Bylderup Idrætscenter". "På den måde vil mange børn og unge få glæde af banen, både i skoletiden og fritiden, og målet for projektet er, at banen er opført inden sommeren 2012", slutter Kim Bøgh.