By og omegn / Lokalhistorie / Vilkår og virke i Bylderup sogn

Vilkår og virke i Bylderup sogn

FORORD
 
I denne bog er søgt samlet de tilgængelige oplysninger om gårdene i Bylderup sogn og deres ejerforhold fra 1600-1700 tallet, ligesom beboernes forhold efter evne er søgt belyst. De store ændringer, der i vor tid sker inden for landbruget, vil nok medføre, at en hel række selvstændige landbrugsbedrifter i vort sogn vil forsvinde eller alene blive anvendt til beboelse, men endnu ligger dog langt de fleste på samme plads, hvor de har ligget i århundreder, og på flere af dem bor der endnu samme slægt som dengang.

Det er overvejende akter og arkivalier på Landsarkivet i Aabenraa, der er gennemlæst, og arkivets personale skal have tak for hjælpsomhed, når min viden og sprogforståelse ikke slog til. Gårdenes ejerrækker standser i det væsentlige med de tyske grundbøger, der dog anvendtes til en snes år efter genforeningen, men tingbøgernes oplysninger er ikke udersøgt. Navnesammenfald og navneligheder i de gamle akter, protokoller og kirkebøger skaber jo visse faldgruber, og for dem jeg ikke har undgået, beder jeg undskylde.
Skoleinspektør Poul Dannow har fotograferet gårdene, som vi ser dem i vor egen tid, mens ældre billeder venligst er udlånt af enkelte ejere og af Lokalhistorisk Arkiv for Tinglev Kommune. Lærerne Else Madsen og Eva Lauridsen har været behjælpelige med redigeringen og påpeget, hvor teksten blev for knudret, og beretningen for kortfattet.
 
Tak til jer alle for samarbejdet, men den største tak fortjener dog udgiveren, Andelsselskabet Slog Herreds Hus, og igangsætteren, Tage Madsen.
 
Andres Hansen